Beroepscode

De equine assisted coach®:

 • laat zich niet in met oneerlijkheid, fraude, bedrog, illegale activiteiten, valse voorstellingen van zaken of andere praktijken die de wet overschrijden;
 • wendt geen kwalificaties, diploma’s of ervaring voor die hij niet heeft;
 • evalueert regelmatig zijn professionele sterktes en beperkingen;
 • neemt regelmatig deel aan bijscholingsactiviteiten en tracht zo zichzelf en het beroep te verbeteren;
 • kent zowel de grenzen van het beroep als die van zijn persoonlijke competenties en overschrijdt geen van beide;
 • verwijst indien nodig door naar andere professionele diensten;
 • aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches;
 • heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze eventuele schaden waarop hij als coach kan worden aangesproken in redelijkheid gedekt;
 • handhaaft de hoogst mogelijke normen van professionele integriteit;
 • stelt zich collegiaal op tegenover beroepsgenoten, met respect voor hun opvattingen, ideeën en meningen;
 • deelt informatie, ervaringen en ideeën die ten goede komen aan het versterken en verbeteren van de effectiviteit van equine assisted coaching;
 • laat zich niet in met persoonlijke gedragingen die de kwaliteit of de reputatie van het beroep nadelig beïnvloeden.
 • erkent dat coachee en coach volkomen gelijkwaardig zijn;
 • erkent dat de coachee zelf het best weet wat goed voor hem is, op basis van eigen afwegingen beslissingen kan nemen en zelf verantwoordelijk is voor zijn keuzen;
 • respecteert de waardigheid van alle betrokkenen;
 • houdt rekening met de fysieke en emotionele veiligheid van de coachee en zorgt er dus ook voor dat op een veilige manier en in een veilige omgeving met de paarden wordt gewerkt;
 • voert de coachsessies uit met respect voor de coachee en zonder hun privacy te schenden;
 • gaat vertrouwelijk om met informatie over de coachee en voorkomt dat gegevens over de coachee ongeautoriseerd openbaar gemaakt kunnen worden;
 • gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of ongepaste relaties met een coachee aan;
 • is zich bewust van de macht die inherent is aan de positie als coach en maakt daar geen misbruik van.
 • respecteert de waardigheid van het paard;
 • draagt tijdens de coachsessies zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van het paard;
 • werkt alleen met fysiek en psychisch gezonde paarden.

Beroepsprofiel equine assisted coach

Het beroepsprofiel voor equine assisted coaches biedt een standaard en structuur voor coachsessies. Het biedt een kader voor de praktijk, dat de equine assisted coach voldoende vrijheid biedt om op eigen wijze invulling te geven aan het vak door de inzet van creativiteit, verschillende coachstijlen, aanvullende capaciteiten en specialismen.

Equine Assisted Coaching

Bij equine assisted coaching wordt de hulp van paarden ingeroepen bij het coachen van mensen. Coach en paard werken samen om de coachee te stimuleren over zichzelf en anderen na te denken en zijn eigen oplossing te vinden door middel van ervaringsgericht leren.
De primaire taak van equine assisted coaching daarbij is het faciliteren, opzetten en begeleiden van activiteiten met paarden die leiden tot zelfonderzoek van de coachee, en daarbij zorg te dragen voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.

De coachsessie
 • In een equine assisted coachsessie faciliteert en begeleidt een equine assisted coach activiteiten die de coachee met het paard uitvoert. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zal de equine assisted coach de coachee aanzetten tot zelfreflectie door middel van open vraagstelling. Het is in dit proces niet van belang of een activiteit succesvol wordt uitgevoerd, de beleving van de coachee staat centraal.
 • De equine assisted coach draagt daarbij zorg voor de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee als paard.
 • De focus ligt op het ontwikkelingsproces van de mens en niet op het trainen van het paard.
 • De activiteiten die vinden plaats op de grond, naast het paard, en dus niet op het paard.
 • Bij equine assisted coachsessies gaat het vooral om de relatie tussen het paard en de coachee. Het paard brengt de verandering bij de coachee teweeg. De equine assisted coach faciliteert slechts, creëert leerkansen door activiteiten op te zetten en helpt bij de bewustwording.
Locatie
 • Equine assisted coachsessies vinden plaats op een locatie waar privacy, vertrouwelijkheid en emotionele en fysieke veiligheid voor mens en paard gewaarborgd zijn.
Paard(en)
 • Er wordt niet gewerkt met paarden die zich gericht agressief gedragen jegens mensen.
 • De equine assisted coach stemt activiteiten en fysieke en psychische belasting af op de fysieke en psychische mogelijkheden van het paard.
 • Voorafgaand en na een sessie zal de nodige voor- en nazorg aan het paard besteed worden.
 • De equine assisted coach draagt zorg voor gezondheid en welbevinden van het paard waarmee hij werkt.
 • Zowel uit veiligheids- als uit welzijns- en gezondheidsoverwegingen werkt de equine assisted coach  met paarden die een leven leiden waarbij wordt voldaan aan de basisbehoeften van het paard: buitenlucht, bewegingsvrijheid, direct contact met soortgenoten en toegang tot voldoende (ruw)voer.
Team
 • De equine assisted coach is aangesloten bij het kwaliteitsregister equine assisted coaches (KREAC) en conformeert zich aan de beroepscode.
 • De equine assisted coach en het paard werken samen in alle equine assisted coachsessies. Bij het coachen van meer dan één coachee en/of gebruikmaking van meer dan twee paarden zal de equine assisted coach de hulp inroepen van een collega om de fysieke en emotionele veiligheid van zowel coachee(s) als paard(en) te kunnen waarborgen.
 • De equine assisted coach werkt vanuit een open houding, wat inhoudt dat hij:
  • waarneemt zonder be- en veroordeling zonder etiketten te plakken;
  • oprecht, authentiek en geïnteresseerd is in wat de coachee beweegt en bezighoudt;
  • erkent dat coachee en coach volkomen gelijkwaardig zijn;
  • niet de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het veranderingsproces van de coachee.
 • De equine assisted coach heeft ten minste de opleiding Equine Assisted Coach level 1 succesvol afgerond en onderhoud zijn vakbekwaamheid d.m.v. deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Meer informatie?

Laat je gegevens achter.

Gegevens

 • De Kouwenberg 2, Tilburg
 • 084 - 872 86 46
 • info@equinity.nl
 • NL 25 KNAB 0254881505
 • BTW: NL855699164B01
 • KvK: 64513920

Aangesloten bij

 • KREAC
 • NOBCO
 • EAGALA
 • EMCC
© 2017 Equinity BV | Alle rechten voorbehouden.